český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
SPRAY specielt til dielektriske STIK på 43 kV NEUTRALENE HV1 IBIOTEC
Last update: 2022/11/04 14:36

 

FEDTOPLØSENDE KONTAKTRENS PÅ SPRAY

Dekontaminerende og rensende opløsningsmiddel

Til elektriske og elektroniske komponenter

Påvirker ikke hærdet plastik og imprægneringsharpiks

Øjeblikkeligt fordampende, hurtigtørrende kemisk rens

Dielektrisk styrke (IEC156 43000 volt)

Garanteret uden HFC fluorerede drivhusgasser

F-gas direktiv 517/2014

 

 

 

 

 

BESKRIVELSE

NEUTRALENE® HV1, hurtigtørrende fedtfjerner, er særligt velegnet til affedtning, rengøring, rensning af alle metaller, kompositter, glas, keramik samt de fleste plast- og elastomertyper. Det fjerner alle former for organisk og uorganisk forurening.
Dette opløsningsmiddel kan bruges til alle elektriske og elektroniske materialer og materialer inden for finmekanik, aeronautik, rumfart, optik samt alle elektriske materialer. Det anbefales især til at genoprette elektricitetskonstanter og undgå gnistbearbejdning og lækstrømme. NEUTRALENE® HV1 fedtfjerner på spray kan bruges til klargøring af overflader før isolering.
Det kan også bruges til klargøring af overflader før limning, maling, metallisering, isolering eller tropikalisering.

 

ANVENDELSESOMRÅDER

Vedligeholdelse af alle elektriske materialer, skabe, celler, adskillere, afbrydere, kontakter, modstande, motorer. Det påvirker ikke isolerende lak.
Rensning af tilslutninger, samleskinner, sikringsholdere, transformatorplader på lavspændingsenheder.
Rengøring af isolatorer på åbne eller "pre-blokc” celler, gennemføring af transformatorer, apparater af typen Buccholz, manometre, ventiler.
Rengøring og afsilikonisering af EHV-enheder og tilslutningsudstyr for manuel kontrol eller kontrol med infrarødt kamera.
Rengøring af alle direkte kontaktflader, potentiometre, tastaturer, glidekontakter, drejekontakter.
Vedligeholdelse af udstyr med lav spænding, telefoner, telekommunikation, apparater til luft- og søtransport.
Rengøring af mikrokontakter, halvlederskiver, elektroniske spor.
Rengøring af CMS-kredsløb.

 

                         Download det tekniske ark

 

ALMINDELIGE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Udseende

  Visuel

Væske

-

Farve*

  Visuel

Farveløs

-

Lugt

  Lugt

Let

-

Densitet ved 25 °C

  DS/EN ISO 12185

1018

kg/m3

Brydningsindeks

  ISO 5661

1,4120

-

Frysningspunkt

  ISO 3016

-30

°C

Vandopløselighed

  -

Uopløselig

%

Kinematisk viskositet ved 40°C

  DS/EN 3104

1,2

mm²/s

Syretal

  EN 14104

<0,1

mg(KOH)/g

Jodtal

  DS/EN 14111

n.m

gI2/100g

Vandindhold

  DS ISO 6296

0,0

%

Rest efter fordampning

  NF T 30-084

0,0

%

Damptryk ved 20 °C

  DA/EN 13016-1

>0,1

hPa

EGENSKABER FOR YDEEVNE

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

KB-indeks

  ASTM D 1133

75

-

Fordampningshastighed

  -

6

sek.

Kogepunkt

DS/EN 14667

ASTM D 5399

55

°C

Overfladespænding ved 20 °C

  ISO 6295

21,2

Dyn/cm

Overslagsspænding

  DS/EN 60156 / IEC 156

43.000

Volt

Kobberstrimmelkorrosion 100 timer ved 40 °C

  ISO 2160

1a

Vurdering

EGENSKABER FOR BRANDSIKKERHED

EGENSKABER

STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Flammepunkt (vakuum)

  ISO 2719

Ingen

°C

Selvantændelsespunkt

  ASTM E 659

Ingen

°C

TOKSOLOGISKE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Anisidinindeks

  DS ISO 6885

0

-

Peroxidindeks

  DS ISO 3960

0

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinindeks + peroxidindeks x2)

  -

0

-

CMR-stoffer, irriterende, ætsende indhold

  CLP-forordningen

0

%

Indhold af metanolrester fra transesterificeringsprocessen

  GC-MS

0

%

Udslip af farlige stoffer, CMR, irriterende, ætsende ved 160 °C.

  GC-MS

0

%

MILJØMÆSSIGE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Damptryk ved 20 °C

  -

>0,1

hPa

VOC-indhold (flygtige organiske forbindelser)

  -

100

%

Svovlindhold

  GC-MS

0

%

Benzenindhold

  ASTM D6229

0

%

Samlet halogenindhold

  GC-MS

0

%

Indhold af klorholdige opløsningsmidler

  -

0

 %

Indhold af aromatiske opløsningsmidler

  -

0

 %

Indhold af miljøfarlige stoffer

  CLP-forordningen

0

%

PRP

  -

<150

%

Indhold af stoffer med ODP

  -

0

%

CO2-regnskab, livscyklusanalyse

  ISO 14040

nm

kg kulstofækvivalent

*nm: ikke målt eller ikke målbart

 

BRUGSANVISNING

Ryst sprayen op og ned i nogle sekunder. Spray 20 cm fra de overflader, der skal behandles, afhængig af omfanget.
Sprayen kan anvendes i alle positioner.

Fare ved brug af aerosol. Overhold forsigtighedsreglerne og sikkerhedssætningerne på emballagen. Se sikkerhedsforskrifterne. Kun til erhvervsbrug.

 

PRÆSENTATION

 

 

 

 

 

             

 

Speciel rustfjerner og fedtopløsningsmiddel på aerosol til elektroniske og elektriske stik. Hurtigt fordampende kemisk rensemiddel. Dielektrisk. Påvirker ikke plastik, imprægnerings- og tropikaliseringsharpiks, kontaktrens på aerosol, kontaktrens, elrens, rensemiddel til elektrisk materiale, flammesikker fedtfjerner på spray, dielektrisk opløsningsmiddel. Special kontaktrens. Special kontaktrens på spray. Dielektrisk aerosol. Dielektrisk kemisk opløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til elektronik. Opløsningsmiddel til elektriske materialer. Sprayproducenter. Sprayforhandler. Opløsningsmiddel til plastik. Kemisk fedtfjerner. Fedtfjerner til kontaktflader. Rustfjerner til kontaktflader. Sprays til tekniske opgaver. Sprays til vedligeholdelse. Nye opløsningsmidler. Nyt opløsningsmiddel. Sprayforhandlere. Sprayproducenter. Erstatning for diklormetan. Erstatning for metylenklorid. Erstatning for ch2cl2. Erstatninger for CMR. Erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Erstatning for NMP. Opløsningsmiddel til polyuretan. Opløsningsmidler til epoxy. Opløsningsmiddel til polyester. Opløsningsmiddel til lim. Opløsningsmiddel til maling. Opløsningsmiddel til harpiks. Opløsningsmiddel til lak. Opløsningsmiddel til elastomere. Produkt til industriel vedligeholdelse

 

 

Fremstille, smøre, rengøre, beskytte
IBiotec® Tec Industries® Service

Servicetilbyder et komplet sortiment af

specifikke produkter til industrien

 

 


 

Du vil gerne :

 

en gratis prøve
en teknisk anbefaling
et teknisk datablad
et sikkerhedsdatablad

 

- Kontakt os -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

producent af tekniske kemikalier,

takker for dit besøgIBiotec® Tec Industries® Service sikker på: YOUTUBE