český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
SPUITBUS speciale diëlektrische CONTACTEN 43 kV NEUTRALENE HV1 IBIOTEC
Last update: 2022/11/03 15:58

 

SPUITBUS ONTVETTEND OPLOSMIDDEL

"SPECIALE CONTACTEN"

Oplosmiddel voor ontsmetting en zuivering

Voor elektrische en elektronische onderdelen

Tast thermohardende kunststoffen en impregneerharsen niet aan

Onmiddellijke verdamping, onmiddellijke droging, voor droog reinigen

Diëlektrische sterkte (IEC156 43.000 volt)

Gegarandeerd vrij van HFK's, gefluoreerde broeikasgassen

Richtlijn F Gaz 517/2014

 

 

 

 

 

BESCHRIJVING

NEUTRALENE® HV1 is een sneldrogende ontvetter en bijzonder geschikt voor het ontvetten, reinigen en zuiveren van alle metalen, composieten, glas, keramiek en de meeste kunststoffen en elastomeren. Het verwijdert alle soorten organische of anorganische vervuiling.
Dit oplosmiddel wordt gebruikt voor elektrische apparatuur en in de elektronica, fijnmechanica, luchtvaart, ruimtevaart en optische industrie. Het wordt in het bijzonder aanbevolen voor het herstellen van elektrische constanten en het vermijden van vonken en lekstromen. De ontvetter NEUTRALENE® HV1 in een spuitbus kan worden gebruikt voor de voorbereiding van oppervlakken vóór de isolatie.
Ook bruikbaar voor het voorbereiden van oppervlakken alvorens te lijmen, schilderen, metalliseren, isoleren of coaten.

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Onderhoud van alle elektrische apparatuur, schakelkasten, cellen, werkschakelaars, stroomonderbrekers, schakelaars, reostaten, gelijkrichters, motoren. Het tast de isolatievernis niet aan.
Reinigen van aansluitingen, rails, zekeringhouders, vinnen van transformatoren van laagspanningsstations.
Reinigen van open celisolatoren, transformatorbussen, apparatuur van het type Buccholz, manometers, kleppen.
Reinigen en verwijderen van siliconen van hoogspanningsstations, connectoren, alvorens handmatige inspecties of controles met infraroodcamera.
Reiniging van alle directe contacten, potentiometers, toetsenborden, sleep- en draaicontacten.
Onderhoud van zwakstroomapparatuur, in telefonie, telecommunicatie; lucht- of zeenavigatieapparatuur.
Reinigen van micro-contacten, halfgeleiderchips, elektronische sporen.
Reinigen van SMD-schakelingen.

 

                             Download de technische fiche

 

TYPISCHE FYSISCH-CHEMISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

  NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Visueel

  Aspect

Vloeibaar

-

Kleur*

  Visueel

Kleurloos

-

Geur

  Ruiken

Licht

-

Volumemassa aan 25°C

  NF EN ISO 12185

1018

kg/m3

Brekingsindex

  ISO 5661

1,4120

-

Vriespunt

  ISO 3016

-30

°C

Oplosbaarheid in water

  -

Onoplosbaar

%

Kinematische viscositeit bij 40°C

  NF EN 3104

1,2

mm²/s

Zuurgetal

  EN 14104

<0,1

mg(KOH)/g

Jodiumgetal

  NF EN 14111

nm

gI2/100g

Watergehalte

  NF ISO 6296

0,0

%

Residu na verdamping

  NF T 30-084

0,0

%

Dampdruk bij 20°C

  NF EN 13016-1

>0,1

hPa

PRESTATIEKENMERKEN

KENMERKEN

 NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

KB-waarde (Kauri-butanol)

  ASTM D 1133

75

-

Verdampingssnelheid

  -

6

sec

Kookpunt

NF EN 14667

ASTM D 5399

55

°C

Oppervlaktespanning bij 20°C

  ISO 6295

21,2

Dynes/cm

Doorslagspanning

  NF EN 60156 / IEC 156

43.000

Volt

Koperblad corrosie 100 u bij 40°C

  ISO 2160

1a

Klassetoekenning

BRANDVEILIGHEIDSKENMERKEN

KENMERKEN

NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Vlampunt (gesloten recipiënt)

  ISO 2719

zonder

°C

Zelfontbrandingspunt

  ASTM E 659

zonder

°C

TOXICOLOGISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

  NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Anisidine-waarde

  NF ISO 6885

0

-

Peroxide-waarde

  NF ISO 3960

0

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidine-waarde+2x peroxide-waarde)

  -

0

-

Gehalte aan CMR, irriterende, bijtende stoffen

  CLP-verordening

0

%

Gehalte restmethanol bij transesterificatieproces

  GC-MS

0

%

Emissie van gevaarlijke, CMR-, irriterende en corrosieve verbindingen bij 160°C.

  GC-MS

0

%

MILIEUKENMERKEN

KENMERKEN

  NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Dampdruk bij 20°C

  -

>0,1

hPa

VOS-gehalte (Vluchtige Organische Stoffen)

  -

100

%

Zwavelgehalte

  GC MS

0

%

Benzeengehalte

  ASTM D6229

0

%

Totaalgehalte halogenen

  GC MS

0

%

Gehalte chlooroplossingen

  -

0

 %

Gehalte aromatische oplossingen

  -

0

 %

Gehalte gevaarlijke stoffen voor het milieu

  CLP-verordening

0

%

GWP

  -

<150

%

Gehalte aan verbindingen met ODP

  -

0

%

Koolstofvoetafdruk, levenscyclusanalyse.

  ISO 14040

nm

Kg Koolstofequivalent

* nm: niet gemeten of niet meetbaar

 

GEBRUIKSAANWIJZING

Schud de spuitbus een aantal maal op en neer. Spuit op 20 cm afstand van de te behandelen oppervlakken, afhankelijk van de grootte ervan.
De spuitbus kan in alle richtingen worden gebruikt.

Gevaarlijk in aërosolvorm. Neem de veiligheidsvoorschriften en veiligheidszinnen op de verpakking in acht, raadpleeg het veiligheidsinformatieblad. Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 

AANBIEDINGSVORMEN

 

 

 

 

 

           

 

Spuitbus ontvettend oplosmiddel desoxidant speciale elektronische en elektrische contacten. Droge reiniger met onmiddellijke verdamping. Diëlektrisch. Geen aantasting van kunststoffen, impregneer- en coatingharsen. spuitbus contactreiniger, contactreiniger, elektronica reiniger, reiniger voor elektrische apparatuur, spuitbus onbrandbare ontvetter, diëlektrisch oplosmiddel. Reiniger speciaal contact. Spuitbus speciale contacten. Spuitbus diëlektrisch. Droog diëlektrisch oplosmiddel. Oplosmiddel voor elektronica. oplosmiddel elektrisch materiaal. Spuitbusfabrikanten. Spuitbusleveranciers. Oplosmiddel compatibel met kunststof. Droge ontvetter. Contactontvetter. Desoxydant contacten. Spuitbussen voor techniek. Spuitbussen voor onderhoud. Nieuwe oplosmiddelen. Nieuw oplosmiddel. Leveranciers van spuitbussen. Fabrikanten van spuitbussen. Vervanger dichloormethaan. Vervanger methyleenchloride. Vervanger ch2 cl2. CMR vervangers. Aceton vervanger. Aceton vervanger. NMP vervanger. Oplosmiddel voor polyurethanen. Oplosmiddel voor epoxy. Oplosmiddel polyester. Lijmoplosmiddel. Oplosmiddel verf. Oplosmiddel harsen. Vernis oplosmiddelen. Oplosmiddelen voor elastomeren. Industrieel onderhoudsproduct

 

 

Produceren, smeren, reinigen, beschermen,

IBiotec® Tec Industries® Service 

 biedt een compleet assortiment van

branchespecifieke producten

 


 

U wenst :

 

een gratis

monster een technisch advies

een technisch gegevensblad

een veiligheidsinformatieblad

een veiligheidsinformatieblad

 

- Neem contact op met ons -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

fabrikant van technische chemicaliën,

dankt u voor uw bezoek.IBiotec® Tec Industries®Service zit op: YOUTUBE