český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
SPREJ special CONTACTS dielektrický 43 kV NEUTRALENE HV1 IBIOTEC
Last update: 2022/11/03 15:45

 

ODMASŤOVACÍ SPREJ „SPÉCIAL CONTACTS“

Rozpúšťadlo na dekontamináciu a čistenie

Na elektrické a elektronické komponenty

Bez vplyvu na termosetové plasty a impregnačné živice

Okamžitá rýchlosť vyparovania, okamžité sušenie, chemické čistenie

Dielektrická pevnosť (IEC156 43 000 voltov)

Zaručene bez fluórovaných skleníkových plynov HFC

Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch

 

 

 

 

OPIS

NEUTRALENE® HV1, odmasťovací prostriedok s okamžitým sušením, sa osobitne odporúča na odmasťovanie a čistenie všetkých kovov, kompozitných materiálov, skla, keramiky, ako aj väčšiny plastov a elastomérov. Odstraňuje všetky typy organického, ako aj anorganického znečistenia.
Toto rozpúšťadlo sa používa na elektrických materiáloch, v elektronike, jemnej mechanike, aeronautike, vesmírnom odvetví, optike a na všetkých elektrických materiáloch. Odporúča sa najmä na obnovenie elektrických konštánt, pričom sa predchádza elektroiskreniu a zvodovému prúdu. Odmasťovač NEUTRALENE® HV1 v spreji sa môže použiť na prípravu povrchov pred izoláciou.
Je vhodný aj na prípravu povrchov pred lepením, farbením, pokovovaním, izoláciou alebo tropikalizáciou.

 

OBLASTI POUŽITIA

Údržba všetkých elektrických materiálov, skríň, buniek, izolačných spínačov, ističov, kontaktorov, reostatov, meničov, motorov. Nepôsobí na izolačné laky.
Čistenie spojov, zberníc, držiakov poistiek, rebrá transformátorov nízkonapäťových staníc.
Čistenie izolátorov otvorených buniek alebo pre-blockov, priechodiek transformátorov, prístrojov typu Buchholz, tlakomerov, ventilov.
Čistenie a odstraňovanie silikónu zo staníc THT, prípojok, pred manuálnymi kontrolami alebo kontrolami infračervenou kamerou.
Čistenie všetkých priamych kontaktov, potenciometrov, klávesníc, kurzorov, rotaktorov.
Údržba zariadení pod slabým prúdom, telefónnych zariadení, telekomunikačných zariadení, vzdušných alebo námorných navigačných zariadení.
Čistenie mikrokontaktov, polovodičových kontaktov, elektronických dráh.
Čistenie obvodov CMS.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

  Vizuálny

Kvapalný

Farba*

  Vizuálna

Bezfarebný

Zápach

  Posúdenie čuchom

Ľahké

Merná hmotnosť pri 25 °C

  NF EN ISO 12185

1018

kg/m3

Index lomu

  ISO 5661

1,4120

Bod tuhnutia

  ISO 3016

-30

°C

Rozpustnosť vo vode

  –

Nerozpustný

%

Kinematická viskozita pri 40°C

  NF EN 3104

1,2

mm²/s

Index kyslosti

  EN 14104

< 0,1

mg(KOH)/g

Jódový index

  NF EN 14111

n.m

gI2/100g

Obsah vody

  NF ISO 6296

0,0

%

Zvyšok po vyparení

  NF T 30-084

0,0

%

Tlak pary pri 20 °C

  NF EN 13016-1

>0,1

hPa

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Index KB

  ASTM D 1133

75

Rýchlosť vyparovania

  –

6

sek

Teplota varu

NF EN 14667

ASTM D 5399

55

°C

Povrchové napätie pri 20 °C

  ISO 6295

21,2

Dyn/cm

Prierazné napätie

  NF EN 60156/IEC 156

43 000

Volty

Korózia medeného plechu 100 h pri 40 °C

  ISO 2160

1a

Hodnotenie

PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Bod vzplanutia (vase clos)

  ISO 2719

bez

°C

Bod samovznietenia

  ASTM E 659

bez

°C

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Anizidínové číslo

  NF ISO 6885

0

Peroxidové číslo

  NF ISO 3960

0

meq(O2)/kg

TOTOX (anizídové číslo+2x peroxidové číslo)

  –

0

Obsah látok CMR, dráždivých, korozívnych

  Nariadenie CLP

0

%

Obsah zvyškového metanolu z transesterifikácie

  GC-MS

0

%

Emisie nebezpečných zlúčenín, CMR, dráždivých, korozívnych pri 160 °C.

  GC-MS

0

%

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Tlak pary pri 20 °C

  –

>0,1

hPa

Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)

  –

100

%

Obsah síry

  GC MS

0

%

Obsah benzénu

  ASTM D6229

0

%

Celkový obsah halogénov

  GC MS

0

%

Obsah chlórovaných rozpúšťadiel

  –

0

 %

Obsah aromatických rozpúšťadiel

  –

0

 %

Obsah látok nebezpečných pre životné prostredie

  Nariadenie CLP

0

%

PRP

  –

< 150

%

Obsah zlúčenín s potenciálom poškodenia ozónu

  –

0

%

Bilancia uhlíka, analýza cyklov životnosti.

  ISO 14040

nm

Kg ekvivalent uhlíka

*nm: nenamerané alebo nemerateľné

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Chvíľu zvislo sprej potrepte. Nasprejujte zo vzdialenosti 20 cm od ošetrovaných povrchov, podľa ich rozmerov.
Sprej sa dá použiť vo všetkých polohách.

Nebezpečné v balení aerosól. Dodržiavajte predbežné opatrenia týkajúce sa používania, bezpečnostné vety nachádzajúce sa na obale, ako aj karty bezpečnostných údajov. Výhradne na profesionálne používanie.

 

BALENIE

 

 

 

 

 

             

 

Rozpúšťadlo, odkysličovadlo special contacts v spreji na elektroniku a elektrické komponenty. Suchý čistič s okamžitým odparovaním. Dielektrický. Bez vplyvu na plasty, impregnačné živice a tropikalizáciu, čistiaci sprej na kontakty, čistič na kontakty, čistič na elektroniku, čistič na elektrický materiál, nehorľavý odmasťovač v spreji, dielektrické rozpúšťadlo. Čistič special contact. Sprej special contact. Dielektrický sprej. Suché dielektrické rozpúšťadlo. Rozpúšťadlo na elektroniku. rozpúšťadlo na elektrické materiály. Výrobcovia sprejov. Dodávatelia sprejov. Rozpúšťadlo kompatibilné s plastmi. Suchý odmasťovač. Odmasťovač kontaktov. Odkysličovadlo kontaktov. Technické spreje. Spreje na údržbu. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za metylénchlorid. Náhrada za ch2 cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo na polyuretány. Rozpúšťadlo na epoxy. Rozpúšťadlo na polyester. Rozpúšťadlo na lepidlá. Rozpúšťadlo na farby. Rozpúšťadlo na živice. Rozpúšťadlá na laky. Rozpúšťadlá na elastoméry. Produkt na priemyselnú údržbu

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE